1. Informacje ogólne.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://antyramy.sklep.pl. Sprzedającym jest TPLAST Karol Tomalczyk, ul.SAS-Zubrzyckiego 9/33, 30-611 Kraków, NIP: 6792194246. zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

2. Definicje.

3. Zasady ogólne.

4. Składanie zamówień.

5. Koszty i termin wysyłki.

6. Płatności.

7. Odstąpienie od umowy.

8. Procedura reklamacji.

8a. Przesyłki kurierskie.

9. Zmiana regulaminu.

10. Postanowienia końcowe.